19 Şubat 2021 Cuma

Bankaların sorunlu krediler hakkında aldığı kararlar


 Bankalar sorunlu krediler için harekete geçti. Bankalar krediler için ne gibi kararlar aldı?

Bankalar sorunlu krediler için varlık yönetim şirketi kurmak için harekete geçti. Yeni yapıyla bankalar donuk alacaklarını bilançodan çıkaracak. Şirketler ise tek bir varlık yönetimiyle muhatap olacak.

Türkiye Bankalar Birliği, uluslararası danışmanlık şirketi Ernst&Young'a fizibilite raporu hazırlattı. Bankalar, ortaklaşa kuracakları şirkete sorunlu kredilerini geçirebilecek.Yeniden yapılandırma ve refinansman konusunda elleri rahatlayacak. Böylece hem sektörün aktif kalitesi iyileşecek hem de tahsil kabiliyeti düşen varlıklar daha verimli yönetilecek. Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, kredilerin rehabilitasyonu ile ekonomiye katkı sağlanacak. Bankalar, donuk alacakları bilançodan çıkarabilecek. Varlık Yönetim Şirketi, sermaye yeterlilik rasyosuna ve büyümeye katkıda bulunacak. Yeni sistemle, kredi ilişkisi bulunan şirketlere yönetimsel destek de verilecek.

Bankacılık sektöründe kredi hacmi 2018'de yüzde 14, 2019'da yüzde 11 büyüme gösterdi. Donuk kredi hacmi ise yüzde 50'nin üzerinde arttı. Özellikle Ağustos 2018'deki kur krizinden sonra ticari ve kurumsal kredilerde bankaların donuk alacakları yükseldi. Bankalar donuk kredileri yeniden yapılandırma ve refinansman yöntemleriyle iyileştirebiliyor. Ancak bir şirketin kredisinde birden çok banka söz sahibi olduğu zaman yapılandırmalarda iş tıkanıyor. Bu da bankaların donuk alacaklarının iyileştirilmesinin önünü tıkıyor.

Yeni yapının sektördeki bankaların katılımıyla kurulması öngörülüyor. Varlık yönetim şirketinin, donuk alacakların tahsilatının yanı sıra borcunun tahsil edilmesi zor şirketlere de destek vererek onları ekonomiye kazandırmayı planlıyor. Hızlı kararların alacağı yeni yapı sayesinde, bankalardaki sorunlu alacakların eritilmesi için menkul kıymetleştirme, tahvil ihracı gibi alternatif finansman kanallarına da başvurulabilecek. Varlık yönetim şirketiyle bankacılık sektörünün likit varlık temini sağlanabilecek.

Türkiye'de 19 aktif varlık yönetim şirketi var. Ancak bunlar ağırlıklı olarak tüketici kredilerinin tahsiline yönelmiş durumda. Büyük ölçekli ticari ve KOBİ kredilerinde uzmanlıkları yok. Bu şirketlerin ölçekleri küçük olduğu için toplam donuk alacakların yüzde 5,8'ini satın alabiliyorlar.

Kurulacak varlık yönetim şirketinin bankalara, şirketlere ve ekonomiye katkıları:

- Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu uzun vadede olumlu etkilenir.

- Sorunlu alacaklar bilançodan çıkınca yurt dışından daha ucuz borçlanma sağlanabilir.

- Sorunlu kredilerin tahsilatından çok izlenmesine odaklanıp iş yükünü azalabilir.

- Bankaların piyasa değerine olumlu yansıyabilir.

- Birden çok bankaya kredi borcu olan şirketler tek bir varlık yönetim şirketiyle görüşerek, daha hızlı aksiyon alabilir.

- Kredi borçlusu şirket, varlık yönetim şirketinin yönetimsel desteğiyle ekonomiye kazandırılabilir.

- Bankaların ticari kredilerindeki rehabilitasyon, kredi büyümesine yarar sağlayabilir.

- Donuk alacaklar canlı krediye çevrilip, sorunlu krediler donuk alacağa dönüşmediğinde bankaların bilançoları güçleneceği için ekonomiye daha fazla kaynak aktarılabilir.

- Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttıkça ekonomik büyüme güçlenebilir.

YORUMLAR


EmoticonEmoticon